Vi är Stålrör

Ett grossistföretag inom rörhandel sedan 1966.

Vår affärsidé

”Stålrör säljer, lagerhåller och vidareförädlar kvalitetsprodukter. Vi ska vara bäst på kunskap och service.”