Logga in   |   Bli kund
Nollvision för arbetsplatsolyckor

Nollvision för arbetsplatsolyckor

juni 01, 2022 Stålrör har en nollvision för arbetsplatsolyckor och har ett kontinuerligt säkerhetsarbete som vi prioriterar högt och nu förbättrar ytterligare. Vi har synliggjort riskområden i produktion genom att märka upp gångstråk med olika färgklassningar som beskriver om man rör sig i ett riskområde. Grön färg innebär att det är låg risk och lätt att se truckar och gul färg står för ökad risk och därmed svårare att se truckar.

Som ISO certifierat företag har vi tydliga rutiner där vi bland annat rapporterar dagligen om incidenter har skett i verksamheten. Vi använder oss av personliga riskanalyser men även en riskanalys över området/maskinen för att få snabba svar för att in tur göra nya hållbara åtgärder. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker för att hitta förebyggande åtgärder och lösningar. Detta för att göra vår arbetsplats så säker som möjligt för våra anställda och besökare.