Logga in   |   Bli kund
Till min Stålrörsfamilj

Till min Stålrörsfamilj

december 23, 2020 Tidigare under året hade jag äran att besöka World Economic Forum i Davos som sändebud för den juridiska kalkylgruppen vid Massachusetts Teknikinstitut (MIT). Som tvärvetenskaplig forskare i juridik och teknik på MIT och som doktorand – Juris Doctor – vid Harvards rättsvetenskapliga fakultet ägnar jag en hel del tid åt funderingar om samt utformning av framtidens juristyrke – en framtid som oundvikligen kommer präglas av automatisering, optimering och effektivisering.

Jag reste till Davos för att dela vår vision och våra mål inför framtidens juridik med en global åskådarkrets. Den främsta av dessa målsättningar består i att bevara en ”människocentrerad” inriktning. För de flesta personer är mötet med rättsväsendet en av deras livs mest obehagliga upplevelser. När den rättsliga infrastrukturen utvecklas och blir mer effektiv och tillgänglig, krävs det att samhället säkerställer att lösningar på tvistemål anpassas till mänskliga behov även i fortsättningen. Dessa tider av social distansering låter vikten av ett ”människocentrerat perspektiv” framträda särskilt skarpt som en värdering i vidare bemärkelse än själva juridiken. 

Det fyller mig med stolthet att jag ingår som en del i Stålrörsfamiljen, en stolthet som består i att kunna bygga vidare på ett arv av traditioner, familj, lojalitet och nära relationer. Trots att framtiden flaggar för ingripande förändringar, kommer vikten av att skapa mänskliga kontakter mellan varandra, med våra kunder och med våra affärspartners förbli oförändrad. Det finns ingen automatisering eller optimering i världen som kan ersätta förtroende, förståelse och god samarbetsanda.

Det framstår som om automatiseringsvetenskapen förvandlats till en vetenskap av oförutsebara konsekvenser. Bakom varje algoritm döljer sig en oavsiktlig systemavvikelse. Varje nyupptäckt formel skapar oacceptabla förenklingar. I all vår strävan efter ökad effektivitet får vi inte glömma att denna endast är ett medel, inte ett mål i sig.

Det verkliga värdet ligger i att arbeta med människor som vi har förtroende för och som vet att det inte går att uttrycka våra behov på ett förenklat sätt i kronor och ören. Under vår resa mot framtiden bör familjen Stålrör inte låta det förflutna falla i glömska. Och under den pågående moderniseringsprocessen bör vi komma ihåg vad det är som gör oss unika och mänskliga.

Jag ser förväntansfullt fram emot vad framtiden har att erbjuda världen och Stålrör samt önskar er en glad och frisk start på år 2021.

Robert