Stålrör byter VD


Stålrör byter VD: Tack Joakim och lycka till Joakim!

Vår VD och försäljningsdirektör Joakim Ohlsson kommer fortsättningsvis att fokusera på uppdraget som försäljnings och inköpsdirektör fullt ut. Joakim Ohlsson har en enorm kompetens inom automotive och lätt industri, som företaget nu kan dra nytta av till hundra procent, vilket är en stor fördel för oss. Joakim Ohlsson kommer fortsätta att vara representant i ledningsgruppen.

Styrelsen har därför beslutat att lämna över rollen som VD till Joakim Davidsson, som tidigare fungerat som operativ chef inom Stålrör.

– Det går bra för Stålrör och vi har mycket spännande att se fram emot. Det är en ära att få ta över som verkställande direktör, fortsätta på det arbete som Joakim Ohlsson har startat och att utveckla företaget vidare, säger Joakim Davidsson.