Robert Mahari


Robert Mahari är antagen till Harvard Law School

Det är med stolthet vi kan meddela att Stalror Groups styrelsemedlem Robert Mahari kommer att disputera för juris doktors-examen (jur.dr) vid Harvard Law School.

Robert har sedan tidigare två magisterexamina vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), inom kemiteknik respektive ledarskap, och fokuserar nu på att kombinera sin kompetens inom innovationer och teknik, affärsmannaskap och bolagsjuridik. Robert har ett särskilt intresse för ”computational law” – användningen av tekniska verktyg för att förbättra juridiska processer. Han driver även globala projekt relaterade till entreprenörskap och innovation samt föreläser regelbundet i dessa ämnen. Robert har arbetat för en ledande global konsultgrupp, internationella advokatbyråer, en stor global bank och en europeisk private equity-fond. Robert Mahari kommer att fortsätta som styrelsemedlem för Stålrör AB.

Stålrör-familjen önskar dig stort lycka till!