Information gällande COVID-19


Viktig information gällande COVID-19

Den senaste veckan har effekterna av den rådande situationen i världen börjat att märkas i vår dagliga verksamhet. Faktorer som en försvagad svensk krona, långa väntetider vid gränser och det faktum att vissa av våra ordinarie leverantörer har tvingats att pausa sin verksamhet påverkar oss givetvis, om än i begränsad utsträckning. Vi har drabbats av vissa leveransstörningar för ankommande gods men de kunder som påverkas av detta uppdaterar vi löpande. Nämnda faktorer kommer även att förändra prissättningen av våra produkter och vi justerar våra prislistor.

Detta är en helt ny situation som vi inte har upplevt tidigare och det är väldigt viktigt att vi får information gällande förändrade behov, prognoser och öppettider ifrån Er, våra kunder. Vi kan inte lova att varje förändring är genomförbar men vi gör vårt yttersta för att tillsammans reda ut de problem som kan uppkomma.

Vi har anpassat vår verksamhet efter rådande omständigheter och vi är redo att ta hand om Era behov. Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid frågor!